ඔබ මෙතන

අප හමු වන්න ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සබැඳුම් Public Complaints Investigation Division

මහජන පැමිණිලි විමර්ශන අංශය

අධ්‍යක්‍ෂ :  ආචාර්ය මහින්ද මොරගොල්ල මහතා

දුරකථන අංකය : 0115107725

ෆැක්ස් අංකය :  0112683609

 විද්‍යුත් තැපැල මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ලිපිනය

ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාව

අංක 9 ගොඩනැගිල්ල,

B.M.I.C.H   පරිශ්‍රය,

බෞද්ධාලෝක මාවත,

කොළඹ 07,

ශ්‍රී ලංකාව.


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් හෝ පුද්ගලික වාහනයකින් පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි පරිදි ජාතික පොලිස් කොමිෂන්සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය බෞද්ධාලෝක මාවතේ B.M.I.C.H පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇත 

 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.