நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

Career
There are no translations available.

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව

පුරප්පාඩු සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැදවීම 

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ පවතින පහත සඳහන් තනතුරු වල පුරප්පාඩු සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැදවනු ලැබේ.

  1. පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ
  2. සංවර්ධන නිලධාරී
  3. නියෝජ්‍ය/සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ
  4. රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර
  5. නීති නිලධාරී                                           
  6. තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර
  7. භාෂා පරිවර්තක ( සිංහල / දෙමළ )    

මේ පිළිබඳව වැඩිමනන් විස්තර සඳහා 2017.06.16 දින ගැසට් පත්‍රය බලන්න. නැතහොත් w.w.w.npc.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් හෝ 0710361010 හා 1960 දුරකථන අංක ඇමතීමෙන් ලබාගත හැක. (ඉල්ලුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2017.07.06)

 

එන්.ආරියදාස කුරේ
ලේකම්
ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව
BMICH පරිශ්‍රය
කොළඹ 07.

 

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது