நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

தொடர்புகளுக்கு மாகாண அலுவலகங்கள் கிழக்கு மாகாண அலுவலகம்

கிழக்கு மாகாண அலுவலகம்

மாகாணப் பணிப்பாளர் (கிழக்கு) திரு அருணாசலம் ரவீந்தரன்

(+94)0655107722
(+94)0773342183 

கிழக்கு மாகாண அலுவலகம்,
தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு,
பிரதேசச் செயலகம்,
மண்முனை  (வடக்கு)
மட்டக்களப்பு.

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு கிழக்கு மாகாண அலுவலகம், மண்முளை (வடக்கு) மட்டக்களப்பு பிரதேச செலகத்தில் அமைந்துள்ளது எனவே பொது போக்ருவரந்து அல்லது தனியார் வாகனம் முலம் எளிதாக. பயணம் செய்யலாம் 

 

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது