நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

தொடர்புகளுக்கு மாகாண அலுவலகங்கள் வடமேல் மாகாண அலுவலகம்

வடமேல் மாகாண அலுவலகம்,

மாகாணப் பணிப்பாளர்(வடமேற்கு) திரு. டப்ளியு. எம்.ஜயவர்த்தன

(+94) 0375107722
(+94) 0779600190
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

வடமேல் மாகாண அலுவலகம்,

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு,

அறை எண் 8

3ஆம் மாடி,

நெசவாளர்கள் ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ் ,
மிகுந்து மாவத்தை,
குருணாகல்.
 

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு, வட மத்திய மாகாண அலுவலகம், பொது போக்குவரத்து அல்லது தனியார் வாகனம் மூலம் எளிதாக பயணம் செய்யக்கூடியதாக மிகுந்து மாவத்தை குருநாகல் நெசவாளர்கள் ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ் 3 ஆம் மாடியில் உள்ள அறை எண் இல அமைந்துள்ளது

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது