நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

தொடர்புகளுக்கு மாகாண அலுவலகங்கள் வடமாகாண மாகாண அலுவலகம்

மாகாணப் பணிப்பாளர் (வடக்கு) திரு சப்பய்யா சண்முகரத்னம் 

(+94)0215107722
(+94)0773222847

வடமாகாண மாகாண அலுவலகம்
தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு,
மாவட்டச் செயலகம்,
யாழ்ப்பாணம்.

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு வட மாகாண அலுவலகம் பொது போக்குவரத்து அல்லது தனியார் வாகனம் மூலம் எளிதாக பயணம் செய்யக்கூடிய விதமாக யாழ்ப்பாண  மாவட்ட செயலகத்தில் அமைந்துள்ளது 


இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது