நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

தொடர்புகளுக்கு மாகாண அலுவலகங்கள் சபரகமுவ மாகாண அலுவலகம்

சபரகமுவ மாகாண அலுவலகம்

மாகாணப் பணிப்பாளர் (சபரகமுவ) திரு. கே. கீ. விஐயசிரி
(+94)0455107722
(+94)0714441642

சபரகமுவ மாகாண அலுவலகம்
தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு,
மாவட்டச் செயலகம்,
புதிய நகரம்,
இரத்தினபுரி.

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு சபரகமுவ மாகாண அலுவலகம் பொது போக்குவரத்து அல்லது தனியார் வாகனம் மூலம் எளிதாக பயணம் செய்யக்கூடியதாக  மாவட்ட செயலகம், நியூரவுன்  இரத்தினபுரி இல் அமைந்துள்ளது

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது