நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

தொடர்புகளுக்கு மாகாண அலுவலகங்கள் மத்திய மாகாண அலுவலகம்

மத்திய மாகாண அலுவலகம்

மாகாணப் பணிப்பாளர் ((தெற்கு) திரு. பீ.எச். விமலரட்ன

(+94)0915107722
(+94)0714480933

தென் மாகாண அலுவலகம்,
தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு,
1 ம்  மாடி,
மாவட்டச் செயலகம்,
காலி.

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தென் மாகாண அலுவலகம் காலி மாவட்ட செயலகத்தில் 1ம் மாடியில் அமைந்துள்ளது பொது போக்குவரந்து அல்லது தனியார் வாகனம் மூலம் எளிதாக பயணம் செய்யலாம் 

 

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது