நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

தொடர்புகளுக்கு மாகாண அலுவலகங்கள் ஊவ மாகாண அலுவலகம்

ஊவ மாகாண அலுவலகம்

மாகாணப் பணிப்பாளர்  (ஊவ) திரு. டீ. எம். டபலியு. தென்னெகோன்

(+94)0555107722
(+94)0718221292

Uva Provincial Office,
National Police Commission,
Deputy Chief Secretary’s Office,
Engineering Services,
Pinarawa,
Badulla.
 

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு ஊவ மாகாண அலுவலகம் பொது போக்குவரத்து அல்லது தனியார் வாகனம் மூலம் எளிதாக பயணம் செய்யும் வகையில் துணை தலைமை செயலாளர் அலுவலகம், பொறியியல் சேவைகள், பின்னரவ பதுளையில் அமைந்துள்ளது

 

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது