நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

தொடர்புகளுக்கு ஆணைக்குழு தொடர்புகளுக்கு

ஆணைக்குழு தொடர்புகளுக்கு

பேராசிரியர் திரு. பி.எச்.மனதுங்க
தொலைபேசி இலக்கங்கள் : 0115107727

உறுப்பினர்
சிரேஷ்ட பேராசிரியர் திரு. சிறிஹெட்டிகே  (உறுப்பினர்)
திருமதி. சாவித்திரி விஜேசேகர
திரு. வை.எல்.எம்.சவாஹிர்
திரு. பீ.என்டன் ஜெயநாதன்
திரு. பிரேன்க் டி சில்வா
திரு. திலக் கொல்லுரே 
 தொலைபேசி இலக்கங்கள் : 0115107721, 011510772

செயலாளர்: திரு என் ஆரியதாச குரே  
தொலைபேசி இலக்கங்கள் : 0112683608

தொலைநகல் இலக்கம்:
 0112683307, 
மின்னஞ்சல் முகவரி :

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு

9 ஆம் இலக்கக் கட்டிடம்,

B.M.I.C.H சுற்றாடல்,

பௌத்தாலோக மாவத்தை,

கொழும்பு  07,

இலங்கை.

 

 பகிரங்கப் போக்குவரத்து அல்லது தனியார் வாகனங்களின் மூலமாக இலகுவாக வந்தடையும் வண்ணம் தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் தலைமை அலுவலகம்  B.M.I.C.H சுற்றாடல்

 

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது