நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

ஊடக செய்திகள் Press Release 2017/10/26
There are no translations available.

රාජ්‍ය නිවේදිත නිලධාරීන් සහ ස්ථානාධිපති වරුන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු
පොලිස්පති තුමාගේ දු. ක. ප. RTM 793

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது